Glossaire général


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

K

karaoké

image

le karaoké

【 nom (名詞) 】
Exemple
Aller au karaoké
download
[ a le o ka ʀa o ke ]
 カラオケに行く。


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL